Di Malaysia, terdapat Undang Undang Perlindungan Pengguna yang dikenali sebagai Akta Perlindungan Pengguna 1999 yang meliputi hak pengguna, ter masuk hak untuk memulangkan barang atau servis yang rosak. Peruntukan ini di kenali sebagai “Notis Pemulangan Barang Rosak”.

barang rosak

Apabila pengguna membeli produk dan dapati ia rosak, mereka berhak untuk serah semula kepada penjual untuk bayaran balik. Ini bagi memasti kan pengguna tidak ter jebak dengan barangan yang tidak patuh kepada kualiti piawai yang standard.

Notis Pemulangan Barang Rosak adalah perkara penting dalam menjaga hak pengguna kerana mereka berhak untuk dapat kan semula ganti rugi untuk produk yang tidak me menuhi jangkaan mereka. Adalah penting bagi pengguna untuk sedar akan hak mereka di bawah peruntukan ini dan membuat aduan apabila perlu.

Apabila memulangkan barang yang rosak, pengguna harus memasti kan bahawa mereka ada sebab yang sah untuk pemulangan dan bahawa mereka juga ada bukti pembelian seperti resit. Mereka juga harus ikuti segala proses yang digaris kan oleh penjual untuk memulangkan barang, seperti memberi Notis Bertulis Pemulangan dan menyerah semula barang dalam bungkusan asalnya.

Adalah penting bagi penjual untuk patuh kepada Notis Pemulangan Barang Rosak dan memberi balik barang dengan segera dan adil. Kegagalan berbuat demikian boleh membawa kepada tindakan undang undang dariĀ  pengguna dan merosak kan reputasi penjual.

Kesimpulannya, Notis Pemulangan Barang Rosak adalah penting dalam memasti kan pengguna boleh men dapat ganti rugi bagi barangan yang rosak atau rosak. Kedua dua pengguna dan penjual harus sedar tentang hak mereka di bawah peruntukan ini untuk memasti kan proses yang adil dan cekap.

Contoh Notis Pemulangan Barang Rosak

Berikut adalah contoh Notis Pemulangan Barang Rosak seperti di bawah:


NOTIS PEMULANGAN BARANG ROSAK

Tarikh: [Tarikh]

Kepada:
[Nama Syarikat/Pembekal]
[Alamat Syarikat/Pembekal]

Tuan/Puan,

Perkara : Pemulangan Barang Rosak

Dengan segala hormat perkara di atas adalah dirujuk.

2. Kami ingin memaklumkan bahawa kami telah menerima barang kiriman dari syarikat tuan / puan pada [Tarikh Terima Barang]. Walau Bagaimanapun, kami dapati bahawa barang tersebut berada dalam keadaan rosak /tidak berfungsi dengan baik. Butiran barang yang dimaksudkan adalah seperti berikut:

– Nama Barang: [Nama Barang]
– Nombor Siri: [Nombor Siri/Model]
– Kuantiti: [Kuantiti]
– Jenis Kerosakan: [Jenis Kerosakan]

3. Sehubungan dengan itu, kami memohon agar pihak tuan / puan ber tindak segera untuk menggantikan barang yang rosak tersebut atau memulangkan wang pembayaran kami dalam masa [Tempoh Masa] hari bekerja.

4. Bersama sama ini, kami serta kan salinan dokumen dokumen yang berkaitan sebagai bukti pembelian dan penerimaan barang tersebut:

– Salinan Invois
– Salinan Surat Penghantaran
– Gambar Barang Rosak

5. Kami berharap pihak tuan / puan dapat memberi perhatian segera terhadap perkara ini. Kerjasama dan tindakan segera dari pihak tuan / puan amat kami hargai.

Sekian, terima kasih.

Yang benar,

[Nama Penuh]
[Jawatan]
[Nama Syarikat]
[Alamat Syarikat]
[No. Telefon]
[E-mel]


Lain lain artikel yang menarik khas untuk anda :

Contoh Surat Penamatan Perkhidmatan

Contoh Penyampaian Jawapan Pertanyaan Tender

Share.

Leave A Reply