Surat cadangan ialah surat rasmi yang ditulis oleh seseorang untuk menyokong permohonan individu untuk pekerjaan, sekolah atau program tertentu. Ia berfungsi sebagai bukti kelayakan, kemahiran, dan watak pemohon. Sebagai contoh, surat cadangan yang kuat daripada profesor yang dihormati boleh membantu pelajar mendapat kemasukan ke program siswazah yang kompetitif. Begitu juga, surat positif daripada bekas majikan boleh meningkatkan peluang pemohon untuk mendapatkan temu duga kerja.

cadangan

Dari perspektif positif, surat cadangan boleh membantu calon menonjol dalam kumpulan aplikasi yang kompetitif, memberikan akaun peribadi dan terperinci tentang kekuatan dan pencapaian mereka. Mereka juga boleh berfungsi sebagai pengesahan profesional, meningkatkan kredibiliti dan reputasi pemohon.

Contoh Format Surat Cadangan

Contoh format penulisan surat rasmi yang boleh dijadikan rujukan adalah seperti di bawah :


[Alamat Anda]
[Tarikh]

[Alamat Penerima]
[Bandar, Poskod]

Tuan/Puan [Nama Penerima],

CADANGAN MEMBANGUNKAN PROGRAM KESEDARAN ALAM SEKITAR

Salam Sejahtera,

Saya, [Nama Anda], merupakan seorang yang aktif dalam masyarakat dan amat prihatin terhadap isu-isu alam sekitar yang semakin meruncing di zaman moden ini. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengemukakan satu cadangan yang saya percaya dapat memberi impak positif terhadap keadaan alam sekitar di komuniti kita.

Berikutan peningkatan kesedaran masyarakat terhadap isu-isu alam sekitar, saya ingin mencadangkan pembangunan sebuah program kesedaran alam sekitar yang bertujuan untuk menggalakkan amalan mesra alam dalam kehidupan harian.

Antara objektif utama program ini adalah:

1. Mengedarkan maklumat berkaitan amalan mesra alam kepada masyarakat setempat melalui ceramah, bengkel, dan aktiviti pendidikan lain.
2. Menganjurkan kempen membersihkan kawasan yang tercemar dan menjaga kebersihan alam sekitar.
3. Mempromosikan penggunaan produk yang mesra alam dan menggalakkan amalan kitar semula di kalangan penduduk tempatan.

Saya percaya program ini dapat memberi manfaat kepada komuniti kita serta membawa kesan positif dalam memelihara alam sekitar bagi generasi akan datang.

Saya berharap agar pihak tuan/puan dapat mempertimbangkan cadangan ini dengan serius. Sekiranya perlu, saya bersedia untuk bertemu untuk membincangkan butiran lanjut dan langkah seterusnya yang perlu diambil.

Sekian, terima kasih atas perhatian dan kerjasama tuan/puan dalam menjaga kelestarian alam sekitar.

Sekian, terima kasih.

Yang benar,

[Nama Anda]
[Jawatan Anda]
[No. Telefon]


Lain lain artikel yang menarik untuk anda :

Contoh Format Surat Aduan

Contoh Surat Pelepasan Majikan

Share.

Leave A Reply