Dalam menulis surat lantikan kontrak pekerja atau dengan erti kata lain hitam putih dalam kontrak pekerja biasanya merujuk kepada klausa atau syarat yang jelas dan jelas tanpa samar samar. Ini penting bagi menjelaskan hak dan amanah kedua dua pihak iaitu pekerja dan majikan.

lantikan pekerja

Antara sebab mengapa surat lantikan kontrak pekerja penting adalah dalam hak dan amanah. Bahasa yang jelas dan jelas dalam kontrak dapat memastikan kedua dua pihak faham apa yang mereka boleh dapat dari satu sama lain dan apa yang mereka peroleh sebagai reward. Dengan menggunakan bahasa khusus dan jelas, kontrak dapat mengurangkan expectation salah tafsir bidang kerja yang ditawar, gaji atau hak lain. Kontrak yang jelas boleh memberikan jaminan kepada majikan tentang pekerja bila mana dilantik yang mereka boleh buat bila mengambilnya, dalam prestasi, skill kerja dan kualiti kerja. Justeru, dengan menulis hitam putih dalam kontrak pekerja adalah penting untuk memberi keterangan, hak perlindungan undang undang seperti EPF dan SOCSO dan perjanjian bagi kedua dua pihak dalam jalinan hubungan yang baik antara majikan dan juga pekerja.

Contoh Surat Lantikan Kontrak Pekerja

Berikut seperti di bawah adalah format contoh penulisan surat lantikan kontrak pekerja.

[Nama syarikat]
[Alamat syarikat]
[Tarikh]

[Butiran Penerima Surat]
[Nama penerima]
[Alamat Penerima]

Perkara: Surat Lantikan Kontrak Pekerja

Tuan / Puan,

Merujuk kepada proses pemilihan dan temuduga yang telah dijalankan, sukacita kami ingin maklum bahawa anda telah dipilih untuk mengisi jawatan [jawatan] di [nama syarikat] dalam bentuk kontrak.

Berikut ialah butiran penting mengenai kontrak pekerjaan anda:

1. Penetapan: [Penetapan]
2. Permulaan Kontrak: [Tarikh Mula Kontrak]
3. Tamat Kontrak: [Tarikh Tamat Kontrak]
4. Bilangan Waktu Bekerja: [Bilangan Waktu Bekerja setiap Hari/Minggu/Bulan]
5. Gaji: [Jumlah Gaji] setiap [Tempoh Gaji]
6. Tempat Bekerja: [Alamat Tempat Kerja]
7. Lain-lain: [Tambah Butiran Tambahan Jika Ada]

Kontrak ini akan berkuat kuasa dari tarikh yang dinyatakan di atas dan berakhir pada tarikh yang dinyatakan. Dalam tempoh kontrak, anda akan diberi amanah ke atas tugas dan tanggungjawab yang dipersetujui.

Sila ambil perhatian bahawa dalam tempoh kontrak, anda akan berada di bawah kawalan syarikat dan patuh terhadap segala terma dan syarat kepada polisi dan prosedur dari kami.

Sila sahkan anda terima tawaran ini dalam kontrak yang ditawar dengan menandatangani dan mengembalikan salinan ini kepada kami pada atau sebelum [tarikh pemotongan]. Jika anda ada apa apa soalan atau tidak jelas boleh hubungi lebih lanjut mengenai kontrak ini, sila jangan teragak agak untuk menghubungi kami.

Terima kasih kerana memberi perhatian dari kami. Kami harap dengan kerjasama dari pihak tuan /puan yang baik di masa masa akan datang.

Yang Benar

[Nama anda]
[Jawatan Kerja Anda]
[Nama syarikat]

[Tempat dan tarikh]

[Tandatangan anda]

[Nama penuh anda]
[Maklumat Hubungan Anda]


Lain lain artikel yang menarik untuk anda :

Contoh Surat Notis Bekerja 24 Jam

Contoh Resume Untuk Permohonan Kerja

 

Share.

Leave A Reply