Permintaan untuk membawa kenderaan semasa melanjutkan pelajaran biasanya berpunca daripada keperluan atau keinginan untuk memiliki fleksibiliti dan keselesaan dalam perjalanan. Untuk menyelesaikan permintaan ini, penyelesaian yang disarankan adalah dengan membuat surat kebenaran bawa kenderaan. Surat kebenaran ini adalah dokumen bertulis yang mengesahkan kebenaran dan persetujuan daripada pihak pengurusan kampus atau institusi pendidikan kepada pelajar untuk membawa kenderaan semasa melanjutkan pelajaran. Surat ini biasanya mencakup butir-butir seperti maklumat pelajar, maklumat kenderaan, tempoh kebenaran, serta terma dan syarat yang perlu dipatuhi oleh pelajar semasa membawa kenderaan.

surat kebenaran

Dengan surat kebenaran ini, pelajar akan mendapat pengesahan rasmi untuk membawa kenderaan, menjadikan penggunaan kenderaan semasa melanjutkan pelajaran lebih sah dan teratur. Selain itu, ia juga dapat membantu dalam menyelesaikan sebarang isu yang berkaitan dengan penggunaan kenderaan di premis pendidikan, seperti ruang letak kereta atau kawasan parkir yang disediakan secara khusus.

Contoh Format Surat Kebenaran Bawa Kenderaan

Berikut adalah format penulisan dalam menulis surat kebenaran bawa kenderaan seperti di bawah.


Kepada Yang Berhormat,

Saya yang bertandatangan di bawah ini, [Nama Anda], pemilik kenderaan dengan butir-butir yang tertera seperti berikut:

– Nama Pemilik: [Nama Anda]
– Nombor Plat Kenderaan: [Nombor Plat Kenderaan]
– Jenis Kenderaan: [Jenis Kenderaan]
– Nombor Enjin: [Nombor Enjin]
– Nombor Siri: [Nombor Siri]

Dengan segala hormatnya, saya ingin memohon kebenaran untuk membawa kenderaan tersebut ke laluan tertentu atau untuk tujuan tertentu kepada pihak berkuasa yang berkenaan.

Tujuan saya membuat permohonan ini adalah [nyatakan tujuan dengan jelas dan ringkas].

Saya mengakui sepenuhnya tanggungjawab saya sebagai pemilik kenderaan tersebut dan akan memastikan kepatuhan sepenuhnya terhadap undang-undang dan peraturan lalu lintas semasa menjalankan aktiviti yang dinyatakan di atas.

Saya juga bersedia untuk memberikan kerjasama kepada pihak berkuasa dalam hal-hal yang berkaitan dengan permohonan ini.

Sekiranya permohonan ini diberikan kebenaran, saya berjanji untuk tidak menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan dan akan mematuhi semua peraturan dan garis panduan yang telah ditetapkan.

Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian yang diberikan terhadap permohonan saya ini. Saya berharap agar permohonan ini dapat dipertimbangkan dengan segera.

Sekian, terima kasih.

Yang benar,

[Tandatangan Anda]
[Nama Anda]
[Nombor Telefon Anda]


Lain lain artikel yang menarik untuk anda :

Contoh Surat Permohonan Biasiswa

Contoh Surat Untuk Gugur Subjek Di Universiti

Share.

Leave A Reply