Surat rasmi adalah medium yang penting dalam berurusan dengan agensi kerajaan atau badan korporat. Dalam artikel ini, kami akan memberikan contoh surat kepada Jabatan Kastam Diraja Malaysia sebagai permohonan pelepasan cukai kenderaan. Surat ini dihasilkan dengan berdasarkan format surat rasmi yang standard.

Contoh Surat Kepada Agensi Keraajan Atau Badan Korporat Untuk Urasan Rasmi

Contoh Surat Permohonan Pelepasan Cukai Kenderaan kepada Jabatan Kastam Diraja Malaysia

Nama Pengirim

Alamat Pengirim

Poskod, Bandar

Negeri

 

Tarikh : [Tarikh Penghantaran]

 

Kepada,

Ketua Pengarah

Jabatan Kastam Diraja Malaysia

Aras 10-14, Bangunan Perbendaharaan

No.7, Persiaran Perdana

Presint 2

62596 Putrajaya

 

Tuan/Puam

PERMOHONAN PELEPASAN CUKAI KENDERAAN

Saya, [Nama Pemilik Kenderaan], pemilik kenderaan dengan butiran berikut, ingin merujuk kepada Jabatan Kastam Diraja Malaysia untuk memohon pelepasan cukai kenderaan seperti yang terperinci di bawah :

  1. Nama Pemilik Kenderaan : [Nama Pemilik Kenderaan]
  2. Alamat Pemilik Kenderaan : [Alamat Pemilik Kenderaan]
  3. No. Plat Kenderaan : [No. Plat Kenderaan]
  4. No. Enjin : [No. Enjin]
  5. No. Casis : [No. Casis]
  6. Jenis Kenderaan : [Contoh : Kereta, Motosikal]
  7. Jenis Cukai : [Contoh : Cukai Jalan & Perkhidmatan (SST)]

Permohonan ini dibuat berdasarkan sebab-sebab berikut :

[Di sini, nyatakan sebab-sebab atau justfikasi permohonan anda, seperti kemungkinan pembaikan atau pemulihan kenderaan]

Justeru itu, saya telah melampirkan dokumen sokongan yang diperlukan seperti salinan resit bayaran cukai kenderaan, salinan sijil pemeriksaan kenderaan terkini dan sebarang dokumen lain yang relevan bersama-sama dengan permohonan ini.

Saya dengan rendah diri memohon agar Jabatan Kastam Diraja Malaysia dapat mempertimbangkan permohonan ini dengan segera dan memberikan pelepasan cukai kenderaan seperti yang dimohon. Saya bersedia untuk mematuhi semua arahan dan prosedur yang diperlukan oleh Jabatan Kastam Diraja Malaysia dalam proses ini.

Sekiranya terdapat sebarang pertanyaan lanjut berkenaan permohonan ini, saya boleh dihubungi di [Nombor Telefon] atau melalui emel di [Alamat Emel].

Sekian, terima kasih.

 

[Tandatangan]

[Nama Penuh Pemilik Kenderaan]

Contoh Surat Kepada Agensi Keraajan Atau Badan Korporat Untuk Urasan Rasmi

Tips & Cara Tulis Surat Rasmi

  1. Apabila bercakap tentang urusan rasmi, anda perlu memastikan ejaan dan tatabahasa yang digunakan adalah betul
  2. Ayat dalam surat tidak perlu meleret-leret. Cukup sampaikan dalam ayat dan perenggan yang simple dan ringkas tetapi mudah difahami oleh pembaca surat anda

Demikianlah contoh surat permohonan pelepasan cukai kenderaan kepada Jabatan Kastam Diraja Malaysia. Adalah penting untuk ingat bahawa apabila menulis surat rasmi kepada agensi kerajaan, ia perlu mematuhi format dan prosedur yang betul. Juga, pastikan bahawa semua maklumat yang diperlukan disertakan bersama-sama dengan permohonan anda. Semoga contoh surat ini bermanfaat bagi anda yang sedang merancang untuk membuat permohonan serupa kepada agensi kerajaan.

 

Share.

Leave A Reply