Surat pengesahan pendapatan adalah dokumen penting yang diperlukan oleh bank atau pihak yang memerlukan bukti pendapatan dari seseorang. Dokumen ini memberikan kejelasan mengenai jumlah pendapatan yang diterima oleh seseorang dalam tempoh masa tertentu. Surat ini menjadi aspek utama dalam proses permohonan pinjaman, pembiayaan, atau urusan kewangan lainnya.

contoh surat pengesahan pendapatan

Struktur Surat Pengesahan Pendapatan:

Surat pengesahan pendapatan harus memuat butir-butir penting yang dapat memastikan kebenaran dan kebolehpercayaan informasi yang disampaikan. Berikut adalah struktur umum surat pengesahan pendapatan:

1. Perincian Peribadi:

 • Nama penuh pemohon.
 • Nombor kad pengenalan atau nombor pekerjaan.
 • Alamat terkini dan nombor telefon.

2. Maklumat Majikan:

 • Nama syarikat atau organisasi.
 • Alamat syarikat atau cawangan tempat bekerja.
 • Nombor telefon dan faks syarikat.

3. Butir-butir Pendapatan:

 • Gaji pokok: Nyatakan jumlah gaji pokok bulanan.
 • Elaun: Nyatakan jenis elaun (elaun kerja, elaun keraian, dll.).
 • Pendapatan tambahan: Jika ada, sertakan butiran pendapatan lain (bonus, komisen, dll.).

4. Tarikh Pengesahan:

 • Nyatakan tarikh pengesahan surat oleh majikan atau pihak berwajib.

5. Tandatangan dan Cop Rasmi:

 • Tandatangan pemohon.
 • Tandatangan wakil majikan atau pihak yang berkenaan.
 • Cop rasmi syarikat atau organisasi.

Contoh Surat Pengesahan Pendapatan

[Alamat Anda]

[Tarikh]

 

[Alamat Bank atau Pihak yang Memerlukan Bukti Pendapatan]

Tuan/Puan [Nama Penerima],

 

Tajuk: Surat Pengesahan Pendapatan

 

Salam Sejahtera,

 

Saya, [Nama Anda], dengan ini mengesahkan bahawa saya adalah pemegang akaun nombor [Nombor Akaun] di [Nama Bank]. Saya memahami bahawa pihak tuan/puan memerlukan bukti pendapatan sebagai sebahagian daripada proses yang berkaitan dengan [Tujuan Pengesahan Pendapatan, contohnya: permohonan pinjaman perumahan/kereta, kad kredit, atau tujuan lain].

Berikut adalah butiran pendapatan saya:

 1. Nama Penuh: [Nama Anda]
 2. Nombor Kad Pengenalan: [Nombor Kad Pengenalan]
 3. Alamat Terkini: [Alamat Anda]
 4. Nombor Telefon: [Nombor Telefon]

Butiran Pendapatan:

 1. Gaji Tetap/Bulan: [Jumlah Gaji Tetap]
 2. Bonus/Tambahan Pendapatan: [Jumlah Bonus/Tambahan]
 3. Pendapatan Lain (jika ada): [Jumlah Pendapatan Lain]
 4. Jumlah Pendapatan Bulanan Keseluruhan: [Jumlah Keseluruhan]

Saya melampirkan salinan slip gaji terkini dan penyata bank terkini sebagai bukti pendapatan yang sah. Saya bersedia untuk memberikan maklumat tambahan atau dokumen sokongan yang diperlukan oleh pihak tuan/puan.

Saya mengesahkan bahawa butiran-butiran di atas adalah benar dan tepat pada tarikh surat ini. Saya juga memberi kebenaran kepada [Nama Bank atau Pihak yang Memerlukan Bukti Pendapatan] untuk mengesahkan maklumat ini dengan pihak berkuasa yang berkaitan.

Harap maklum bahawa surat ini disediakan sebagai bukti pendapatan semata-mata dan tidak boleh dianggap sebagai komitmen atau jaminan terhadap sebarang transaksi kewangan.

Sekiranya terdapat sebarang pertanyaan lanjut atau keperluan maklumat tambahan, saya boleh dihubungi di nombor telefon yang tertera di atas.

Sekian, terima kasih.

Yang benar,

[Tandatangan]

[Nama Anda]

[Nombor Telefon]

Kepentingan Surat Pengesahan Pendapatan:

 1. Permohonan Pinjaman: Surat pengesahan pendapatan diperlukan dalam permohonan pinjaman bank. Bank perlu memastikan pemohon mampu membayar semula pinjaman berdasarkan pendapatan yang dinyatakan.
 2. Pembiayaan Kredit: Pihak kredit atau penyedia pembiayaan juga memerlukan bukti pendapatan sebelum memberikan kemudahan kredit kepada pelanggan. Ini membantu menilai risiko kewangan.
 3. Pembelian Hartanah: Dalam proses membeli rumah atau harta tanah, pihak bank memerlukan surat pengesahan pendapatan untuk memutuskan kelayakan pemohon untuk mendapatkan pinjaman perumahan.
 4. Sewaan Kenderaan: Untuk menyewa kenderaan, syarikat kenderaan mungkin memerlukan bukti pendapatan sebagai jaminan pembayaran sewa bulanan.

Tips untuk Pemohon:

 1. Kemaskini Maklumat: Pemohon perlu sentiasa kemaskini maklumat pendapatan dengan majikan agar surat pengesahan sentiasa mencerminkan jumlah pendapatan yang tepat.
 2. Jujur dan Telus: Pemohon perlu memberikan maklumat yang tepat dan telus dalam surat pengesahan. Pemalsuan maklumat boleh membawa kepada komplikasi undang-undang.
 3. Sertakan Dokumen Sokongan: Pemohon boleh menyertakan dokumen sokongan seperti penyata gaji atau cukai pendapatan untuk meningkatkan kebolehpercayaan surat pengesahan.

Surat pengesahan pendapatan adalah alat yang penting dalam dunia kewangan, membantu pihak yang terlibat membuat keputusan yang bijak berdasarkan keadaan kewangan seseorang. Oleh itu, pemohon perlu memberi perhatian khusus kepada kebenaran dan kelengkapan maklumat yang diberikan dalam surat tersebut.

Share.

Leave A Reply