Surat Penghargaan adalah suatu bentuk ‘Pengiktirafan’ kepada Individu atau Kumpulan yang telah memberi kan Sumbangan dan Kejayaan kepada syarikat. Surat Penghargaan ini adalah satu cara yang berkesan untuk menghargai usaha dan penat lelah yang diberi kan oleh pekerja yang cemerlang dalam melaksanakan tugas mereka.

surat penghargaan

Penting untuk diingat bahawa Penghargaan merupakan faktor yang sangat penting dalam motivasi pekerja. Dengan memberi kan pengiktirafan kepada pekerja yang cemerlang, Syarikat tidak hanya mengalakkan mereka untuk terus memberi kan kecemerlangan dalam perkhidmatan mereka, tetapi juga membina persekitaran kerja yang positif dan harmoni.

Surat Penghargaan Atas Perkhidmatan Cemerlang secara amnya ter kandung ucapan terima kasih dan Pengiktirafan kepada Individu atau Kumpulan yang telah menonjol dalam prestasi mereka. Surat ini boleh lengkap dengan butiran seperti :-

  1. Sumbangan yang diberi kan.

2. Pencapaian yang telah diraih.

3. Impak yang mereka berikan kepada Syarikat.

Dengan Pengiktirafan ini kepada pekerja yang berjaya, Syarikat dapat mewujudkan environment kerja yang positif dan menyokong Pembangunan Individu dalam Organisasi.

 

Contoh Surat Penghargaan Atas Perkhidmatan Cemerlang

Berikut adalah Contoh Surat Penghargaan Atas Perkhidmatan Cemerlang:


[Nama Syarikat/Organisasi]
[Alamat Syarikat/Organisasi]
[No. Telefon]
[Email]

Tarikh: [Tarikh]

[Nama Penerima]
[Jawatan Penerima]
[Alamat Penerima]

Tuan/Puan,

SURAT PENGHARGAAN ATAS PERKHIDMATAN CEMERLANG

Merujuk kepada perkara di atas, kami dengan rasa bangga ingin mengucapkan Setinggi tinggi Penghargaan dan terima kasih kepada Tuan/Puan di atas Perkhidmatan Cemerlang yang telah Tuan / Puan berikan dalam tempoh [tempoh perkhidmatan] di [nama syarikat/organisasi].

Kami amat menghargai sumbangan dari Tuan/Puan telah tunjuk kan dalam melaksanakan tugas dan amanah yang diberi kan. Sumbangan Tuan/Puan telah memberi kan impak yang sangat positif kepada kejayaan kita semua.

Sebagai tanda penghargaan kami, pihak Syarikat / Organisasi ingin menganugerahkan [nyatakan apa yang dapat , contoh: sijil, bonus, plak peringatan] kepada Tuan/Puan. Kami berharap anugerah ini dapat menjadi motivasi tambahan untuk Tuan/Puan terus memberi kan perkhidmatan yang terbaik pada masa akan datang.

Sekali lagi, kami mengucapkan jutaan terima kasih di atas segala usaha dan sumbangan yang telah diberi kan. Semoga Tuan/Puan terus berjaya dan sukses dalam kerjaya masing masing.

Sekian, terima kasih.

Yang benar,

________________________
[Tandatangan]
[Nama Penghantar]
[Jawatan Penghantar]
[Nama Syarikat/Organisasi]


Lain lain artikel yang menarik khas untuk anda :

Contoh Surat Lantikan Kontrak Pekerja

Contoh Notis Surat Berhenti Kerja 24 Jam

Share.

Leave A Reply