Surat Permohonan Cuti Tanpa Gaji ialah surat rasmi yang diserahkan oleh pekerja kepada pihak atasan atau pihak yang diberi kuasa dalam syarikat untuk mengemukakan permohonan cuti tanpa menerima gaji untuk tempoh dipohon. Sebagai pekerja, ada kalanya kita memerlukan masa lapang tanpa perlu kehilangan pekerjaan. Ini boleh disebabkan oleh sebab sebab, seperti [Hal Peribadi Yang Penting, Kesihatan, atau Keperluan Mendesak Yang Lain].

cuti tanpa gaji

Perkara Yang Perlu Anda Ambil Perhatian

1. Berikan alasan atau sebab yang jelas dan sah mengapa anda memerlukan cuti tanpa gaji. Pastikan alasan yang anda berikan adalah wajar dan tidak merugikan syarikat.

2. Tentukan juga tempoh masa yang anda perlu kan untuk bercuti tanpa gaji, supaya bos atau pihak berkuasa anda dapat mengatur jadual kerja anda dengan lebih baik.

3. Dalam surat anda memohon cuti tanpa gaji, serta kan juga usaha yang telah anda lakukan untuk mengatasi situasi yang memaksa anda memohon cuti tanpa gaji. Ini akan menunjukkan bahawa anda serius untuk mempertimbangkan permintaan cuti dan tidak membuat keputusan secara sembarangan.

Contoh Surat Permohonan Cuti Tanpa Gaji

Berikut seperti di bawah adalah format dalam menulis Surat Permohonan Cuti Tanpa Gaji :


[Nama Anda]
[Jawatan Anda]
[Nama Syarikat]
[Alamat Syarikat]
[Nombor Telefon]
[Email]

[Tempat, Tarikh]

Kepada Yth.
Pengurus Sumber Manusia
[Nama Syarikat]
[Alamat Syarikat]

Tuan/Puan,

Per: Permohonan Cuti Tanpa Gaji

Saya yang bernama di bawah ini:

Nama : [Nama Anda]
Jawatan : [Jawatan Anda]
No. Pekerja : [No. Pekerja Anda]

Dengan ini ingin memohon cuti tanpa gaji selama [tempoh cuti yang dipohon, sebagai contoh 3 bulan] bermula dari [tarikh mula cuti] hingga [tarikh akhir cuti]. Permohonan ini dibuat atas sebab [nyatakan sebab, Urusan Keluarga, Melanjutkan Pelajaran, Kesihatan, dll.].

Saya memahami bahawa cuti tanpa gaji ini akan menyebabkan saya tidak menerima gaji sepanjang tempoh cuti tersebut. Saya juga berjanji untuk kembali bekerja pada tarikh yang telah ditetapkan dan memastikan segala tugasan yang tertunda akan diselesaikan dengan segera.

Bersama-sama surat ini, saya lampirkan dokumen sokongan seperti:

  1. Surat Doktor / Surat Tawaran Belajar / Dokumen Sokongan Lain

Harapan saya agar permohonan ini mendapat pertimbangan yang sewajar nya dari pihak Tuan/Puan. Segala per hatian dan kerja sama yang diberi kan amatlah dihargai.

Sekian, terima kasih.

Yang benar,

[Tanda Tangan]

[Nama Anda]


Lain lain artikel yang menarik khas untuk anda :

Contoh Surat Memohon Cuti Atas Sebab Sebab Tertentu

Contoh Surat Memohon Cuti SakitĀ 

Share.

Leave A Reply