Surat undangan rasmi ialah dokumen rasmi yang digunakan untuk menjemput seseorang ke acara, mesyuarat atau persidangan. Ia sering dikeluarkan oleh entiti kerajaan, organisasi atau individu dan berfungsi sebagai cara untuk menyampaikan jemputan rasmi kepada penerima tertentu. Dalam era moden, surat jemputan rasmi digunakan dalam pelbagai konteks, termasuk mesyuarat perniagaan, persidangan akademik dan acara kebudayaan. Kemajuan dalam teknologi telah memudahkan penghantaran surat jemputan rasmi secara elektronik, tetapi tradisi jemputan bertulis rasmi masih diamalkan secara meluas di serata dunia.

undangan

Kesan surat undangan rasmi amat ketara dalam pelbagai aspek masyarakat. Surat ini berfungsi sebagai cara komunikasi rasmi antara individu, organisasi dan kerajaan, dan ia membantu untuk mewujudkan kepentingan dan prestij sesuatu acara. Ia juga boleh digunakan untuk menyampaikan rasa terima kasih, rasa hormat, dan layanan mesra kepada tetamu jemputan, dan ia boleh membantu mengeratkan hubungan sosial dan profesional. Oleh itu, surat jemputan rasmi akan terus memainkan peranan penting dalam mengekalkan hubungan sosial, budaya dan diplomatik dalam dunia yang semakin global. Artikel ini akan memberikan kepada anda tentang penulisan format surat undangan rasmi seperti di bawah.

Contoh Format Surat Undangan Rasmi


[Logo atau Nama Syarikat/Organisasi]
[Alamat Syarikat/Organisasi]
[Bandar, Poskod]
[Telefon/E-mel]

[Tarikh]

[Nama Yang Dijemput]
[Alamat Penerima Jemputan]
[Bandar, Poskod]

Perkara: Jemputan Rasmi ……..

Kepada [Nama Penerima],

Kami dengan hormatnya menjemput anda untuk menghadiri majlis tersebut:

[Tajuk Acara]
[Tarikh Acara]
[Masa Acara]
[Tempat acara]
[Alamat Tempat Acara]

Acara ini dianjurkan oleh [Nama Syarikat/Organisasi] dan akan menjadi peluang untuk [penjelasan ringkas tentang tujuan acara].

Sila sahkan kehadiran anda melalui [hubungi disediakan] pada atau sebelum [tarikh pengesahan].

Kami berharap anda dapat menghadiri acara ini dan berkongsi detik-detik bermakna bersama kami.

Selamat sejahtera,

[Tandatangan Anda]
[Nama awak]
[Jawatan kerja anda (jika ada)]


 

Lain lain artikel menarik dari kami :

Contoh Surat Permohonan Tempat Kerja

Contoh Surat Tidak Dapat Hadir Ke Mesyuarat

Share.

Leave A Reply