Surat Permohonan Anjur Program adalah dokumen rasmi yang diguna pakai untuk meminta sokongan atau tajaan dari pihak lain dalam secara langsung sesuatu program atau acara. Ia penting kerana ia secara jelas berkait dengan tujuan, detail program dan apa yang perlu di dalam program kepada pihak yang diminta sokong. Dengan menulis surat ini dapat sediakan info yang jelas tentang program yang akan berlaku dalam tempoh masa yang di set, seperti tujuan, masa, lokasi dan penerangan ringkas tentang program. Ini membantu pihak yang diminta sokongan untuk memahami dengan baik apa yang akan mereka sokong.

anjur program

Dengan adanya surat cadangan, ia fungsi sebagai bukti rasmi bahawa pihak yang diminta sokongan telah giat mendapatkan sokongan untuk program yang mereka anjurkan. Ini dapat memberi kepercayaan dan kesungguhan kepada program yang akan berlangsung. Justeru, surat cadangan program sebagai satu alat hubungan dua hala yang penting dalam dapatkan sokongan dan memastikan program dapat jalan dengan lancar.

Contoh Format Surat Permohonan Anjur Program

Berikut di bawah adalah contoh format menulis Surat Permohonan Anjur Program :

[Alamat anda]
[Tarikh]

[Alamat Penerima]
Selamat Sejahtera,

Subjek: Permintaan Cadangan Program

Kepada Yang Berhormat. [Nama Penerima/Jabatan Berkaitan],

Kami, [Nama Organisasi/Syarikat/Institusi anda], ingin memberi pandangan untuk cadangan program yang akan kami adakan. Tujuan program ini adalah [nyatakan matlamat program]. Kami yakin program ini akan memberi manfaat yang besar kepada [khalayak sasaran/organisasi/komuniti].

Butiran Program:
– Nama Program: [Nama Program]
– Tarikh dan Masa: [Tarikh dan Masa Pelaksanaan]
– Lokasi: [Tempat Pelaksanaan]
– Penerangan Ringkas: [Huraian Ringkas Program dan Objektif Utama]
– Butiran Belanjawan: [Butiran Kos Program dan Rancangan Perbelanjaan]

Kami ingin meminta nasihat dalam bentuk [jenis bantuan yang diminta, cth. bantuan kewangan, bantuan kemudahan, bantuan promosi, dll.]. Bantuan dari pihak tuan amat kami hargai dalam kelancaran program anjuran dari kami.

Harapan kami agar pihak tuan / puan dapat membuat pertimbangan kepada kami dalam memohon anjuran buat kali ini. Sebarang bentuk sokongan dan sumbangan dari [Nama Penerima/Jabatan Berkaitan] amatlah kami hargai.

Demikian surat memohon ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama dari pihak tuan, kami ucapkan terima kasih.

Yang Benar,

[Tandatangan anda]
[Nama anda]
[Jawatan Kerja Anda]
[Nama Organisasi/Syarikat/Institusi Anda]


Lain lain artikel yang menarik untuk anda :

Contoh Surat Cadangan Menyatakan Pendapat

Contoh Surat Undangan Majlis RasmiĀ 

Share.

Leave A Reply