Menulis surat untuk meminta tangguh pengajian universiti adalah penting kerana ia adalah cara rasmi untuk membuat permintaan anda kepada pihak kuasa di universiti. Surat ini ada sedia rekod rasmi yang boleh menjadi sebagai sumber rujukan dan proses pentadbiran menjadi mudah dengan apa yang anda hajat.

Menulis surat rasmi untuk memohon tangguh pengajian di universiti adalah sebagai saranan atas sebab sebab tertentu. Antara sebab seperti anda akur dengan prosedur dan dasar universiti, ia sebagai bukti permintaan anda, yang mungkin berguna untuk rujukan masa depan atau jika anda ada apa apa soalan tentang permohonan anda. Surat itu juga memberi penjelasan dengan jelas alasan anda untuk meminta lanjutan dan memberi apa apa butiran lebih lanjut yang mungkin perlu kepada mereka.

Dengan hantar hitam putih, pihak universiti ada rekod yang jelas tentang permintaan anda dan proses akan jadi lebih mudah dan lebih tepat. Walaupun tak semua universiti mungkin terima melalui lisan atau e-mel, tetapi dengan menulis surat rasmi adalah disyorkan supaya pihak wajib akan pandang sebagai suatu perkara yang serius dan proses dinilai menjadi sehabis baik. Artikel ini akan membincangkan tentang format dalam menulis surat tangguh pengajian universiti.

Photo a student with braids and glasses at home reads a book

Contoh Format Surat Penangguhan Pengajian Universiti

[Alamat anda]
[Bandar, Poskod]
[Tarikh]

[Alamat Universiti]
[Alamat Penuh Universiti]
[Bandar, Poskod]

Perkara: Permintaan Penangguhan Pengajian

Canselor Universiti [Nama Universiti],

Tuan,

Saya, [Nama Anda], pelajar [Nama Program Pengajian] di [Nama Universiti] Universiti, dengan nombor pelajar [Nombor Pelajar], ingin memohon tangguh pengajian untuk [Tahun Semester].

Saya dengan ikhlas ingin menyatakan bahawa saya sedang hadapi situasi yang tidak mengizinkan saya untuk sambung pengajian pada semester ini. [Terangkan secara ringkas sebab atau situasi yang menjadi punca tangguh, seperti kesihatan, masalah keluarga, atau sebab lain yang ada kaitan.]

Perkara ini apa yang telah saya ambil kira, saya ingin meminta pihak universiti untuk gantung pengajian saya selama satu semester. Dengan penangguhan ini saya akan berikan masa yang cukup untuk selesai masalah yang saya hadapi dan kembali dengan fokus yang lebih baik untuk tamat pengajian saya.

Kesedaran ini saya dapati bahawa jalan yang saya ambil ini boleh memberi kesan kepada jadual akademik saya. Dan juga saya bersedia untuk ambil langkah terbaik yang perlu bagi saya dalam sesuai semula jadual pengajian saya apabila saya kembali.

Saya sedia dalam memberi semua dokumen atau bukti yang perlu kepada tuan / puan yang sokong permohonan ini, jika perlu. Dan juga sedia untuk ikuti semua tindakan lebih lanjut yang telah ditentukan oleh universiti tentang penggantungan ini.

Saya mohon agar pihak tuan / puan dapat ambil maklum atas saya sampaikan ini, saya ucapkan terima kasih. Harapan saya agar permohonan ini dapat dipertimbangkan dan diberi peluang untuk saya sambung belajar selepas tamat tempoh penangguhan saya.

Yang Benar,

[Tandatangan anda (jika surat hantar dalam bentuk fizikal)]

[Nama awak]
[Nombor pelajar]
[Program pengajian]
[Alamat emel]
[Nombor telefon]

 

Lain lain artikel menarik dari kami :

Contoh Surat Rasmi Pertukaran Kelas

Contoh Surat Rasmi Tidak Hadir Ke Sekolah

Share.

Leave A Reply