Contoh Surat Rasmi Berhenti Kerja | Surat berhenti kerja merupakan komunikasi rasmi yang diajukan oleh seorang pekerja kepada majikan untuk mengumumkan niatnya untuk mengakhiri pekerjaan. Surat ini memainkan peranan penting dalam proses perpindahan kerjaya seseorang dan harus disusun dengan teliti serta sopan. Artikel ini akan membantu anda memahami aspek penting surat berhenti kerja dalam konteks budaya dan undang-undang Malaysia.

contoh surat berhenti kerja

Tambahan lagi, surat berhenti kerja adalah salah satu dokumen penting dalam prosedur berhenti kerja kerana ia dapat menjaga reputasi profesional, melindungi hak pekerja, dan menjalin hubungan baik dengan majikan lama.

Langkah-Langkah Menulis Surat Berhenti Kerja

Di bawah merupakan panduan langkah demi langkah tentang bagaimana menyusun surat berhenti kerja yang efektif. Ia merangkumi:

  • Penyusunan Format: Panduan untuk format surat, termasuk tarikh, alamat, subjek, dan salam pembuka.
  • Pernyataan Niat: Cara mengungkapkan niat untuk berhenti dengan jelas dan sopan.
  • Sebab Berhenti: Bagaimana menjelaskan alasan berhenti dengan jujur.
  • Tarikh Berhenti: Menetapkan tarikh terakhir bekerja dan tempoh notis yang perlu diberikan.
  • Apresiasi dan Tawaran Bantuan: Menyatakan penghargaan kepada majikan serta tawaran untuk membantu dalam peralihan.

Contoh Surat Berhenti Kerja

Selain itu, di bawah adalah contoh surat berhenti kerja dalam bahasa Melayu yang boleh dijadikan panduan untuk menulis surat sendiri.

Contoh Surat Berhenti Kerja (Notis Serta Merta)

Tarikh: [Tarikh Anda]

Kepada:

[Nama Majikan Anda]

[Alamat Majikan Anda]

Tuan/Puan,

PERKARA : NOTIS PERLETAKAN JAWATAN  SERTA MERTA

Saya, [Nama Anda], dengan ini memberikan notis bahawa saya ingin berhenti kerja dari jawatan saya di [Nama Syarikat] dengan serta merta. Tarikh akhir perkhidmatan saya adalah pada tarikh ini, [Tarikh Anda]. Ini adalah notis sah sesuai dengan terma dan syarat perjanjian pekerjaan saya.

Saya ingin mengucapkan terima kasih atas peluang yang telah diberikan kepada saya untuk bekerja di [Nama Syarikat]. Saya menghargai pengalaman dan pengetahuan yang saya peroleh semasa bekerja di sini.

Justeru, saya berharap agar proses pemisahan ini berjalan lancar. Saya juga bersedia untuk memberikan bantuan dalam peralihan tugas dan pengetahuan kepada rakan sekerja yang akan melanjutkan tanggungjawab saya.

Sila maklumkan kepada saya mengenai prosedur terkini yang perlu saya ikuti berkenaan dengan tugas akhir saya dan pelbagai perkara berkaitan dengan pemisahan ini.

Akhir sekali, saya ingin mengucapkan terima kasih atas semua sokongan dan pengalaman yang diberikan semasa saya berkhidmat di [Nama Syarikat].

Sekian, terima kasih.

Yang ikhlas,

[Nama Anda]

[No. Telefon]

[Alamat E-mel]

notis serta merta

Contoh Surat Berhenti Kerja (Notis 24 Jam)

Tarikh: [Tarikh Anda]

Kepada:

[Nama Majikan Anda]

[Alamat Majikan Anda]

Tuan/Puan,

PERKARA : NOTIS PERLETAKAN JAWATAN  24 JAM

Saya, [Nama Anda], dengan ini memberi notis berhenti kerja dengan tempoh notis 24 jam seperti yang diperlukan oleh perjanjian pekerjaan saya. Saya ingin menamatkan perkhidmatan saya dengan [Nama Syarikat] pada [Tarikh akhir notis berhenti].

Di samping itu, saya mengambil peluang ini untuk mengucapkan terima kasih kepada pihak pengurusan dan rakan-rakan sekerja atas sokongan dan kerjasama yang diberikan kepada saya sepanjang tempoh saya bekerja di syarikat ini.

Selain itu, saya juga bersedia untuk menyiapkan sebarang tugasan atau urusan yang diperlukan sebelum tarikh akhir perkhidmatan saya. Saya juga ingin menyerahkan semula apa-apa harta syarikat yang masih dalam milikan saya.

Saya harap pihak tuan/puan dapat memproses perletakan jawatan saya mengikut prosedur yang telah ditetapkan. Sekiranya terdapat sebarang proses yang perlu saya lakukan, sila maklumkan kepada saya.

Sekali lagi, saya ingin mengucapkan terima kasih atas peluang yang diberikan kepada saya untuk berkhidmat di [Nama Syarikat].

Sekian, terima kasih.

Yang benar,

[Nama Anda]

[No. Telefon]

[Alamat E-mel]

notis 24jam

Contoh Surat Berhenti Kerja (Notis Sebulan)

Tarikh: [Tarikh Anda]

Kepada:

[Nama Majikan Anda]

[Alamat Majikan Anda]

Tuan/Puan,

PERKARA : NOTIS PERLETAKAN JAWATAN SEBULAN

Saya dengan ini ingin memberikan notis berhenti kerja selama satu (1) bulan, mengikut terma dan syarat yang ditetapkan dalam kontrak pekerjaan saya. Tarikh akhir notis ini akan berkuatkuasa pada [Tarikh Akhir Notis, contoh: 30 September 2023].

Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak syarikat atas peluang yang telah diberikan kepada saya untuk bekerja di sini. Saya telah memperoleh pengalaman dan pengetahuan yang berharga semasa bertugas di [Nama Syarikat]. Walaubagaimanapun, atas sebab-sebab peribadi dan profesional, saya telah membuat keputusan untuk berhenti dari jawatan saya.

Saya akan mematuhi semua prosedur dan tugas yang diperlukan semasa tempoh notis berhenti ini. Saya akan memastikan bahawa semua projek dan tanggungjawab saya akan diuruskan dengan baik sepanjang tempoh notis ini untuk memastikan peralihan yang lancar.

Justeru, saya berharap pihak syarikat akan memahami keputusan ini dan saya berterima kasih sekali lagi kerana pengalaman yang diperoleh di sini.

Sekiranya terdapat sebarang prosedur lanjutan atau dokumen yang perlu saya lengkapkan semasa tempoh notis ini, sila maklumkan kepada saya untuk tindakan selanjutnya.

Akhir sekali, saya ingin mengucapkan terima kasih di atas segala sokongan dan pengalaman yang diberikan.

Sekian, terima kasih.

Yang benar,

[Nama Anda]

[No. Telefon]

[Alamat E-mel]

notis sebulan

Nota: Pastikan untuk menggantikan maklumat yang diberi dalam tanda kurung siku dengan maklumat peribadi dan organisasi yang bersesuaian. Selain itu, pastikan surat berhenti kerja ini ditulis dengan sopan dan profesional.

Kesimpulan

Akhir sekali, surat berhenti kerja adalah langkah penting dalam perjalanan pekerjaan seseorang. Melalui panduan ini, diharapkan pembaca dapat memahami betapa pentingnya menyusun surat berhenti kerja dengan teliti dan menghormati prinsip etika serta undang-undang yang berlaku. Mengekalkan integriti dalam proses ini adalah penting untuk perkembangan kerjaya yang berjaya. Dengan melakukan itu, proses berpindah kerjaya dapat dijalani dengan lancar dan profesional.

 

ARTIKEL LAIN YANG MENARIK UNTUK DIBACA :

 

1. Contoh Surat Rasmi Tidak Hadir Ke Sekolah

2. 3 Tempat Internship (Sales and Marketing) Di Kedah

Share.

Leave A Reply