Surat wakil untuk ambil dokumen ialah dokumen rasmi yang digunakan untuk memberi kuasa kepada seseorang atau entiti mengambil dokumen tertentu bagi pihak penerima. Biasanya surat ini digunakan dalam konteks di mana penerima surat tidak boleh mendapatkan semula dokumen itu sendiri dan memerlukan bantuan atau perwakilan dari pihak lain. Ia sering digunakan dalam pelbagai konteks, seperti syarikat undang undang, agensi kerajaan, atau dalam hal pentadbiran peribadi. Ini membantu memastikan dokumen penting dapat diambil dengan selamat dan cekap oleh pihak yang dilantik untuk mewakili penerima surat. Berikut adalah contoh format menulis surat wakil ambil dokumen.

Contoh Format Surat Wakil Ambil Dokumen

< Nama Syarikat>

<Alamat Syarikat>

<No Tel>

<Emel Syarikat>

<Nama Jabatan>

<Alamat Jabatan>

<Tarikh>

Tuan,

SURAT WAKIL UNTUK MENGAMBIL BORANG SEBUTHARGA DI JABATAN <NAMA JABATAN>

<No. Sebutharga>

<Tajuk Sebutharga>

2. Saya selaku Pengurus Syarikat memberi kebenaran bagi pihak saya seperti penama tersebut di bawah untuk mengambil borang sebut harga di Jabatan Tuan.

Nama Wakil

No Kad Pengenalan

3. Adalah disahkan bahawa sijil sijil yang dikemukan mematuhi syarat yang ditetapkan dalam notis Sebutharga tuan.

<Tandatangan Pemilik Syarikat>

Pengurus Syarikat <Nama Syarikat>

<No Kad Pengenalan Pengurus Syarikat>

Segala bantuan dan kerja sama pihak tuan dalam melancarkan urusan pihak syarikat adalah amat kami hargai.


Lain lain artikel menarik dari kami :

Contoh Surat Tidak Dapat Hadir Ke Mesyuarat

Contoh Cover Letter Untuk Memohon Kerja

Share.

Leave A Reply