Pengambilan Penjawat Awam Secara Kontrak Mulai Feb 2024 | Kerajaan pada 12 Julai 2023 telah umumkan supaya suatu kaedah baharu bagi lantikan tetap pegawai awam ini wujud ke arah mengukuhkan lagi sistem saraan khidmat awam. Keputusan ini diambil adalah bagi menentu kemampanan Kewangan Kerajaan bagi jangka masa panjang.

PENGAMBILAN PEGAWAI / PENJAWAT AWAM BAHARU SECARA LANTIKAN KONTRAK (INTERIM) DALAM PERKHIDMATAN AWAM MULAI 1 FEBRUARI 2024 – APA YANG PERLU ANDA TAHU?

Sehubungan itu, ambilan penjawat awam secara lantikan kontrak seperti yang diumum baru – baru ini adalah langkah interim (sementara) ke arah kaedah baharu lantikan tetap pegawai awam yang akan turut serta pindaan Akta yang punyai kaitan.

Pegawai yang diambil dari lantikan kontrak (interim) ini akan diserap secara tetap melalui kaedah baharu di bawah sistem saraan khidmat awam yang akan tetap ini. Lantikan ke jawatan tetap ini juga tertakluk kepada prestasi dan perakuan Ketua Jabatan.

Pelantikan ini adalah berdasarkan peraturan dan dasar semasa yang berkuat kuasa iaitu Pekeliling Perkhidmatan Sumber Manusia (MyPPSM) Urusan Perkhidmatan (UP) dan juga penetapan gaji dan kemudahan.

Semoga Penambahbaikan kepada sistem saraan perkhidmatan awam ini dapat memacu kecekapan dan keberkesanan perkhidmatan awam serta menjaga kebajikan penjawat awam selari dengan aspirasi Malaysia MADANI.

Soalan Lazim Pengambilan Penjawat Awam Secara Kontrak Mulai 1 Februari 2024

Bagi anda yang minat untuk memohon jawatan dalam perjawatan awam mulai tahun 2024 ini, anda perlu tahu macam mana perlantikan secara kontrak ini akan mempengaruhi penjawat awam. Sila rujuk Soalan Lazim yang disedia oleh pihak Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA).

1) SOALAN 1

 • Mengapakah ambilan lantikan kontrak (interim) ini wujud?
  • Pengambilan secara kontrak ini adalah langkah interim (sementara) ke arah memperkenalkan kaedah baharu lantikan tetap pegawai awam.

2) SOALAN 2

 • Bilakah ambilan pegawai baharu secara lantikan kontrak (interim) akan bermula?
  • Pengambilan pegawai baharu secara lantikan kontrak (interim) bermula pada 1 Februari 2024.

3) SOALAN 3

 • Adakah urusan lantikan kontrak (interim) ini bersama semua Pihak Berkuasa Melantik (PBM)?
  • Urusan lantikan kontrak (interim) ini dibuat secara berperingkat bermula dengan lantikan Pegawai Awam Persekutuan di bawah Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia (SPA). Skim Perkhidmatan Angkatan Tentera Malaysia dan Polis adalah tidak turut serta dalam urusan ini.

4) SOALAN 4

 • Bagaimanakah kaedah permohonan untuk lantikan kontrak (interim) ini?
  • Permohonan untuk kontrak (interim) adalah seperti mana lantikan tetap sebelum ini melalui portal SPA9. Semua urusan ambilan akan dibuat oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Awam (SPA).

5) SOALAN 5

 • Berapa lamakah tempoh bagi lantikan kontrak (interim) ini?
  • Tempoh kontrak pegawai yang dibuat secara kontrak (interim) adalah selama tiga (3) tahun atau hingga kaedah baharu lantikan tetap berkuat kuasa.

6) SOALAN 6

 • Adakah pegawai lantikan kontrak (interim) memberi peluang untuk diserap ke jawatan tetap?
  • Ya. Pegawai yang diambil melalui lantikan kontrak (interim) ini akan dilantik secara tetap menerusi kaedah baharu lantikan tetap kelak tertakluk kepada prestasi dan perakuan Ketua Jabatan.

7) SOALAN 7

 • Adakah gaji pegawai lantikan kontrak (interim) berbeza dengan jawatan tetap?
  • Gaji pegawai lantikan kontrak (interim) adalah sama seperti pegawai lantikan tetap.

8) SOALAN 8

 • Apakah faedah dan kemudahan yang disedia untuk pegawai kontrak (interim)?
  • Faedah dan kemudahan yang disedia untuk pegawai kontrak (interim) adalah berdasarkan peraturan dan dasar semasa yang berkuat kuasa iaitu Pekeliling Perkhidmatan Sumber Manusia (MyPPSM) Urusan Perkhidmatan (UP):
   • a) Ceraian UP 1.1.1 Dasar Dan Prosedur Pelantikan Secara Kontrak;
   • b) Ceraian UP 1.1.8 Penambahbaikan Kemudahan Bagi Pegawai Lantikan Kontrak (Contract Of Service) Dalam Perkhidmatan Awam; dan
   • c) Ceraian UP 1.1.12 Pemberian Wang Tunai Sebagai Gantian Bagi Cuti Rehat Yang Tidak Dapat Dihabiskan Oleh Pegawai Lantikan Secara Kontrak (Contract Of Service).

9) SOALAN 9

 • Bagaimana proses nilai prestasi bagi pegawai kontrak (interim)?
  • Penilaian prestasi bagi pegawai kontrak (interim) adalah melalui dasar dan peraturan semasa yang berkuat kuasa.

10) SOALAN 10

 • Bagaimana proses berhenti / tamat pegawai lantikan kontrak (interim)?
  • Proses berhenti/ tamat pegawai lantikan kontrak (interim) adalah seperti terma dalam kontrak.

11) SOALAN 11

 • Adakah urusan penentu gaji semasa dilantik kontrak (interim) diambil kira pengalaman sektor pekerjaan dahulu?
  • Boleh dipertimbangkan oleh Pihak Berkuasa Melantik Tertakluk kepada peraturan dan dasar semasa yang sedang berkuat kuasa.

Maklumat Lanjut

Pengambilan pegawai baharu secara lantikan kontrak (Interim) dalam perkhidmatan awam akan diserap ke PERJAWATAN TETAP melalui kaedah baharu di bawah sistem saraan khidmat awam yang akan diumum kelak.

Soalan lazim boleh dimuat turun melalui :

 1. Siaran Media – Pengambilan Pegawai Baharu Secara Lantikan Kontrak (Interim) Dalam Perkhidmatan Awam Akan Diserap Ke Perjawatan Tetap
 2. Soalan Lazim

Share.

Leave A Reply