Memohon geran memainkan peranan penting dalam mendapatkan biaya untuk projek, inisiatif dan usaha membuat research. Kertas kerja ini menawarkan peluang untuk mencipta impak positif hingga ke akar umbi. Apabila dah mohon geran, ia menjadi sebagai satu contoh ‘role model’ kepada pertumbuhan ekonomi dengan memupuk keusahawanan dan inovasi. Pengusaha dan Industri Kecil Dan Sederhana (IKS) sering bergantung pada geran untuk membangunkan projek, menjalankan research kepada pasaran dan skala operasi mereka. Sokongan ini dapat mencipta peluang kerja dan memacu kepada pembangunan ekonomi. Berikut adalah contoh format dalam menulis kertas kerja untuk permohonan geran.

Contoh Format Kertas Kerja Permohonan Geran

[Logo Organisasi/Pemohon]

[Informasi Pemohon]
Nama Organisasi/Individu:
Alamat Organisasi/Individu:
Nombor Telefon:
Email:

[Informasi Projek]
Tajuk Projek:
Bidang Projek:
Latar Belakang Projek:
Tujuan Projek:
Lokasi Projek:

[Justifikasi dan Manfaat Projek]
– Jelaskan mengapa projek ini penting dan bagai mana hal ini dapat memberikan manfaat kepada community atau target yang dituju.
– Sertakan info tentang impak positif yang boleh dapat dari pelaksanaan projek.

[Rancangan Anggaran]
– Perincian bajet kos projek.
– Sumber dana lain yang telah dicari atau yang sudah didapat.
– Justifikasi setiap pos bajet.

[Jadual Pelaksanaan]
– Tentukan time line pelaksanaan projek, ter masuk tahap tahap utama.
– Sebutkan tarikh mula dan siap projek.

[Perlanjutan Projek]
– Perancangan jangka panjang untuk menjaga projek setelah tempoh masa geran berakhir.

[Partnership (jika ada)]
– Jika projek melibatkan kerja sama dengan pihak lain, boleh berikan info tentang pihak berkait.

[Pengalaman Pemohon]
– Jelaskan pengalaman yang dimiliki oleh pemohon yang relevan dengan projek ini.
– Lampirkan portfolio atau rujukan projek projek sebelum nya.

[Kesimpulan]
– Ringkasan keseluruhan permohonan dan mengapa projek ini sesuai dalam mendapatkan geran.

[Lampiran]
– Lampirkan dokumen sokongan seperti surat sokongan dari pihak berkait, kertas kerja yang lebih detail, atau dokumen lain yang menyokong permohonan.

[Informasi Hubungan Tambahan]
– Nama dan hubungkan orang yang dapat dihubungi untuk pertanyaan lebih lanjut.

[Disclaimer]
– Tambahkan pernyataan bahwa semua info yang diberikan adalah benar dan aku janji dari pemohon.

[Tarikh]
[Tanda Tangan Pemohon]

 

Lain lain artikel yang menarik dari kami :

Geran Pemasaran Digital MARA (Digitalbiz) Untuk Usahawan

Contoh Surat Pengesahan Pendapatan

 

 

Share.

Leave A Reply